Maaleipä-haaste: Säännöt

Osallistumalla haasteeseen sitoudut noudattamaan haasteen virallisia sääntöjä sekä Järjestäjän tekemiä päätöksiä ja luovuttamaan haasteeseen liittyvät oikeudet Järjestäjälle sääntöjen mukaisesti. Nämä säännöt ja niiden perusteella tehdyt päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Haasteen kuvaus

Maaleipä-haasteen avulla etsimme uusia leipäreseptejä, jotka ottavat huomioon maaperän ja ihmisen suoliston terveyden. Haasteen kuvaus, esittely ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.maaleipa.fi

Järjestäjä

IHME Helsinki / Taidesäätiö Pro Arte sr, Kalevankatu 4, 00100 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”IHME”), Y-tunnus 2148572-1.

Haasteeseen liittyvissä kysymyksissä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: maaleipa@ihmehelsinki.fi

Ketkä voivat osallistua

Haasteeseen voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt ja alaikäiset henkilöt huoltajan suostumuksella, pois lukien IHME Helsingin ja Cooking Sectionsin työntekijät sekä haasteen suunnittelussa mukana olleet henkilöt.

Miten haasteeseen osallistutaan

Haaste käynnistyy 15.4.2024 ja päättyy 1.9.2024 klo 23:59. Järjestäjä ei hyväksy ennen haasteen käynnistymistä tai sen päättymisen jälkeen saapuneita osallistumisia.

Haasteen reseptien tulee noudattaa haasteen ohjeita, jotka löytyvät haasteen verkkosivuilta osoitteesta www.maaleipa.fi/#ohjeet.

Haasteeseen osallistutaan lähettämällä resepti ja kuva tai video valmiista leivästä sekä lyhyt saateteksti Maaleipä-haasteen verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta: www.maaleipa.fi/#osallistu. Haasteeseen osallistuminen edellyttää lomakkeen täyttöä ja siinä pyydettyjen henkilötietojen luovutusta sekä suostumusta oman leipäreseptin ja siitä otetun kuvan tai videon julkaisuun haasteen sivuilla ja IHME Helsingin sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram, X, LinkedIn). Leipäreseptin julkaisu voidaan tehdä nimimerkillä, jos osallistuja ei halua julkaista omaa nimeään.

Tuomaristo valitsee 1.9.2024 mennessä lähetetyistä resepteistä finalistit, jotka esitellään Maaleipä-tapahtumassa 21.9.2024. Tuomaristo päättää haasteen voittajat ja palkitsee heidät tapahtumassa. Finalisteille ilmoitetaan valinnasta etukäteen ja heitä pyydetään leipomaan finaaliin kaksi leipää haasteeseen lähettämänsä reseptin mukaan sekä saapumaan paikan päälle Helsinkiin Teurastamon Kellohalliin (Työpajankatu 2). Finalisteista ja heidän leivistään otetaan muotokuvat ja finalistireseptit julkaistaan maaleipa.fi-sivustolla. Reseptin ja kuvan tai videon julkaisusta ei makseta erillistä palkkiota.

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen

Kilpailun voittajille jaetaan palkinnoksi 1000 € rahapalkinto, kaksi Mockmill Lino 100 viljamyllyä (arvo 459 € / kpl), joiden sijasta voittajat voivat vaihtoehtoisesti valita saman arvoisen lahjakortin toivomaansa ruokaosuuskuntaan. Lisäksi palkintoina jaetaan kaksi maaleipien valmistukseen soveltuvia raaka-aineita sisältävää tuotekoria (arvo 100 € / kpl). Voittajat valitaan Maaleipä-tapahtumassa lauantaina 21.9.2024, jolloin myös ilmoitetaan palkinnoista. Tuomariston päätökset ovat peruuttamattomia ja niistä ei voi valittaa.

Henkilötietojen käsittely

IHME käsittelee osallistujien henkilötietoja haasteen toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käyttää myös haasteen etenemisestä tiedottamiseen tai markkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy IHME Helsingin tietosuojaselosteesta.

Järjestäjän vastuu

IHMEen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa. Mahdollisista veroseuraamuksista, kuten ansiotuloveroista, vastaa osallistuja.

Osallistuja vapauttaa IHMEen sekä haasteen järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän haasteeseen. IHME ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä haasteeseen osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa.

Oikeudet haasteen puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla haasteeseen osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut haasteeseen toimittamansa reseptin ja materiaalin (”Haastemateriaali”) itse tai mikäli Haastemateriaalin on luonut kolmas taho (esim. sukulainen), saanut tästä suostumuksen osallistua Haastemateriaalilla haasteeseen näiden ehtojen mukaisesti.

Osallistuja vakuuttaa, että Haastemateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

Osallistumalla haasteeseen toimittamalla Haastemateriaalin haasteen sivun kautta, antaa osallistuja IHMEelle ilman korvausta rajoittamattoman käyttöoikeuden Haastemateriaaliin ja oikeuden muokata ja siirtää Haastemateriaalia edelleen parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän käyttöoikeuden nojalla IHMEellä on oikeus käyttää Haastemateriaalia viestinnässä ja markkinoinnissa sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuillaan sekä muussa haasteeseen liittyvässä toiminnassa rajoittamattoman ajan.

Muut ehdot

Jos haasteeseen osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on IHMEellä oikeus hylätä osallistuminen. IHME ilmoittaa haasteen verkkosivuilla ja ihmehelsinki.fi-verkkosivuilla sekä haasteen markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia haasteeseen, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat haasteen toteutukseen. IHME pidättää itsellään oikeuden tehdä haasteeseen ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.